Fingerprint ultraljudsteknik

Företaget Fingerprint Cards har tagit fram en ultraljudssensorteknik med tanken att göra det möjligt att fingeravtryck skall kunna avläsas var som helst på skärmar t ex.
De kallar det för in-display-teknik, fokus är i första hand för smartphones.
Källa: Fingerprint