Fler ellastbilar i Stockholm

Fler ellastbilar i Stockholm

Det hållbara samlastningssamarbetet Älskade stad skalar upp och expanderar för att nu även omfatta Gamla stan i Stockholm

Med devisen ”Tillsammans för en tystare och renare stad” lanserades Älskade stad våren 2017. Ett branschöverskridande samarbete initierat av Bring, Ragn-Sells, Stockholm stad och Vasakronan. Sedan dess har Älskade stads elfordon levererat gods och hämtat avfall i centrala Stockholm och därigenom minskat trafiken. Redan initialt planerade man för att skala upp konceptet och sedan februari har Älskade stad expanderat – till Gamla stan.

I nuläget används en paketbil som enbart drivs på el, i väntan på ett specialbyggt fordon som konstruerats enkom för Gamla stan. Fordonet är långsamtgående liksom det fordonet som rullar i City. Samtidigt som Älskade stad rullat in i Gamla stan planerar man för expansion på andra håll.

Läs mer: http://www.alskadestad.se/