Fler tjänstemän vobbar

Fler tjänstemän vobbar

Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn – en ökning med 10 procentenheter på tre år. Att hinna med arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetet till vanligaste orsaken till vobb, visar årets vobba-undersökning från Unionen.

Fler och fler privatanställda tjänstemän väljer att vobba ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn. På tre år har det gått från 3 av 10 till 4 av 10.

Intervjuerna har genomförts av Novus med webbintervjuer med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval bland personer som arbetar som tjänstemän i privat sektor och som har barn i åldern 0-11 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 31 oktober–22 november 2017. Totalt omfattar undersökningen 2024 intervjuer med en deltagarfrekvens om 70 procent.

Läs mer: http://mb.cision.com/Public/1257/2437626/b6c424d058bdf6fd.pdf