Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2021-07-27

Spaning

Hållbarhet viktigt när unga söker jobb

Hållbarhet viktigt när unga söker jobb

När unga söker jobb vill de att den blivande arbetsgivaren ska ha ett genuint hållbarhetsarbete på plats. Det visar en studie som fackförbundet Naturvetarna gjort, där hälften av yngre svaranden säger att hållbarhetsarbetet hos arbetsgivaren är en avgörande faktor när man söker nytt jobb. Studien är genomförd som en enkät, riktad till Naturvetarnas medlemmar.
I studien framkommer även att 94% anser att det är viktigt att den befintliga arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete. Och på frågan om man som individ bör bidra till ett mer hållbart samhälle, svarar hela 98% att det är viktigt, eller mycket viktigt. Svaren ger tydligt besked till de arbetsgivare som vill locka till sig morgondagens talanger: hållbarhetsarbete är viktigt, både på ett individuellt plan och på företagsnivå.
Redan i dagsläget innehar naturvetare många olika roller inom den gröna omställningen av samhället. Men antalet strategiska tjänster måste öka, inte minst inom offentlig sektor som behöver sätta på sig ledartröjan på ett tydligare sätt. Studien visar att offentlig sektor, och då främst kommuner och regioner, inte alls är så ledande som man kan förvänta sig.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-visar-hallbarhet-avgor-nar-unga-soker-jobb?publisherId=2258785&releaseId=3303418
 
Bild: Depositphotos