Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-02-03

Spaning

Omskolning allt vanligare bland äldre

Omskolning allt vanligare bland äldre

CSN har i en ny rapport studerat det livslånga lärandet. Allt fler personer över 40 år studerar med studiemedel: antalet har ökat från 31 300 till 36 000 personer mellan 2014 och 2018. Totalt sett var det 128 100 studerande över 40 år som studerade under 2018. 71 procent var kvinnor, 29 procent män. Studien visar också att en hög andel av dem jobbar vid sidan av studierna och de studerar ofta deltid. Ofta upplevs studiemedlet vara otillräckligt, trots det är studiemedlen betydelsefulla för äldre.
Bland de studerande med studiemedel över 40 års ålder är det vanligare med studier på heltid och förvärvsinkomsterna är ofta lägre. I den här gruppen återfinns många studerande med utländsk bakgrund. Relativt många studerande i gruppen tycker att studiemedlet är otillräckligt. Samtidigt säger de flesta, 67 procent, i den här gruppen att de inte skulle börja studera om inte studiemedlet fanns.
Forskning visar att statligt stöd för utbildning fungerar bäst för yngre studerandegrupper eftersom det oftast ger bättre avkastning för individen.
 
Läs rapporten: https://www.csn.se/download/18.11331ce116f8a6abb89133/1580133764701/Rapport_Det_livsl%C3%A5nga_l%C3%A4randet.pdf
 
Bild: Depositphoto