FN efterlyser omfattande klimatåtgärder

FN efterlyser omfattande klimatåtgärder

FN:s klimatpanel, IPCC, har presenterat en specialrapport om effekterna av en global uppvärmning på 1.5 grader. Rapporten visar att det inte är omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1.5 grader, men det kräver samlade ansträngningar i en omfattning som vi aldrig sett förr.

Ett av huvudbudskapen i rapporten är att vi redan ser konsekvenser av en grads global uppvärmning, bland annat i form av mer extremväder, stigande havsnivåer och minskande havsis i Arktis.

I IPCC:s rapport konstateras nu att riskerna för stora och eventuellt oåterkalleliga effekter på grund av klimatförändringen ökar ju mer temperaturen höjs

Rapporten visar att det finns stora vinster för människor och natur om vi klarar att hålla 1,5-graders uppvärmning, jämfört med 2 grader. Det skulle till exempel innebära en mindre höjning av havsnivån med följden att färre människor behöver flytta. Sannolikheten att havsisen i Arktis smälter helt om somrarna minskar också, och färre korallrev skulle försvinna.

All ökad uppvärmning påverkar människors hälsa, slår rapporten fast. Värmeböljor medför ökad dödlighet och sjukdomar, och näringsinnehållet ibland annat ris och vete sjunker i ett varmare klimat, samtidigt som skördarna minskar.

Det krävs dock snabba och omfattande förändringar av hela samhället om vi ska klara det. De globala utsläppen av koldioxid måste minska med 45% från 2010 års nivå till 2050, och vara noll nettoutsläpp år 2050.

 

Läs mer: http://www.ipcc.ch/report/sr15/