Förändringsbara hjul

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) har återuppfunnit hjulet skulle man kunna säga. De har tagit fram ett ”nav” som kan ändra form för att passa underlaget bäst, runt eller t ex trekantigt, har larvfötter eller fix däck. Det tar bara några sekunder att förvandla från det ena till andra och detta görs under gång/färd.

Hjulen kallas för RWTs = Reconfigurable Wheel (changing from Tyres to Track)