Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2021-11-25

Spaning

Fordon populärast att dela

Fordon populärast att dela

Teknikföretaget Freetrailers har bett svenskarna lista de områden de tror att delningsekonomin kommer att växa mest under de kommande fem åren. Resultatet visar att mer än varannan person, 51 procent, tror att fordon och transportmedel är det område som kommer att gå starkast. Därefter tror 35 procent på kategorin verktyg och redskap följt av fritidsartiklar. Något som 27 procent av svenskarna uppgett. Även när samma fråga ställdes 2019 hamnade fordon och transportmedel i topp.
Även pandemin har spelat en stor roll i svenskarnas åsikter gällande vad som kommer ta mer utrymme i delningsekonomin. Den senaste tiden som präglats av hemarbete och flexibla arbetstider har nämligen övertygat de svarande om att kontoret kommer att växa. Det är 21 procent som svarar detta, vilket är en fördubbling i jämförelse med för tre år sedan.
Topp fem områden svenskarna tror delningsekonomin kommer växa de kommande fem åren:
Fordon/transportmedel                                          51%
Verktyg och redskap                                                35%
Fritidsartiklar som tält eller skridskor                   27%
Kontor                                                                         21%
Bostad                                                                         19%
 
Källa: https://news.cision.com/se/agency/r/svenskarna-satter-de-delningsekonomiska-trenderna,c3458702
 
Bild: Press Freetrailer