Arbetsliv Shopping
Publicerat: 2020-11-27

Spaning

Företagare tror på färre butiker

Företagare tror på färre butiker

Tre av fyra företagare tror att de fysiska butikerna kommer bli färre framöver. Det visar Sveas rapport Digital försäljning till företag som gjorts för tredje året i rad. Rapporten baseras på en undersökning av Novus där 500 företagare svarat på frågor om framtiden för fysiska butiker. Knappt var tionde tror att antalet fysiska butiker kommer öka. Istället tror de flesta på andra alternativ. Nästan var tredje skulle välja att öppna ett showroom om de idag startade en fysisk butik, jämfört med sju procent som skulle välja en traditionell butik. Var tionde skulle välja att ha ett fysiskt utlämningsställe.
Var femte företag i undersökningen uppger att de i dagsläget har en fysisk butik. Och bara ett fåtal företag planerar åtgärder för sin försäljning till följd av att allt fler butiker fått stängas under den senaste tiden, elva procent svarar detta. En procent uppger att de kommer satsa mer på de fysiska butikerna och lika många menar att de kommer stänga ner. Nästan var tionde uppger istället att de kommer satsa mer på digital försäljning.
Källa: https://www.svea.com/se/sv/foretag/betallosningar/betallosningar-for-e-handel/b2b-rapport/
 
Bild: press Svea Ekonomi