25% av unga bostadsköpare- får hjälp

Att bostadsmarknaden är en stor tröskel att komma över för unga gör att allt fler behöver hjälp för att få någonstans att bo. Med den låga räntan som varit några år nu har det gjort att bostadspriserna har skjutet till nya höjder och försvårar ännu mer för nya bostadsköpare. Sedan det första amorteringskravet implementerades 1 juni 2016 så har kurvan vuxit med antalet medlånetagare. Det blir ett större problem för människor som inte har föräldrar som kan hjälpa till med kontantinsats eller som borgenär. Detta ökar klyftan mellan samhällsklasser ännu mer och gör också att det inte förändrar den negativa trenden. En lösning som framgår är att öka flexibiliteten kring amorteringskrav vilket skulle möjliggöra att fler kan köpa bostad. Då ofta ett problem är att som ny på arbetsmarknaden tjänar man inte lika bra eller har den kontantinsats som behövs vilket i kombination med amorteringskrav och krav att belåna max 4.5 årslönen om man inte amorterar mer, gör att tröskeln blir väldigt svår att komma över.

Läs mer: https://www.dn.se/ekonomi/fler-unga-behover-hjalp-av-foraldrar-vid-bostadskop/