Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2020-10-26

Spaning

Social svält drabbar hjärnan

Social svält drabbar hjärnan

I Covid-pandemins spår märks att både äldre och yngre far illa av påtvingad isolering. Människor saknar sina vanliga sammanhang och blir rastlösa och nedstämda av att endast interagera med vänner och arbetskamrater via skärm. Nu börjar arkitekter, stadsplanerare, tjänstemän i kommuner och regioner och fastighetsägare att tala om begreppet social svält och fundera över hur isoleringen ska kunna undvikas. Man har börjat diskutera hur stadskärnor och bostadsområden ska utformas så att de underlättar kontakter utan att det blir smittfarlig frottering. Utomhusmiljöer kan få fler naturliga mötesplatser, parker och torg rustas, gatumiljöer kan göras tryggare och vänligare och kontor och offentliga lokaler bli mindre trånga.
I Skanskas tidning Flervärlden utvecklar arkitekt Annika Brommesson tankarna i en krönika: https://www.mypaper.se/html5/customer/45/12963/?page=36