Resa
Publicerat: 2024-02-21

Spaning

Fortsatt brist på laddstolpar trots stark utbyggnad

Fortsatt brist på laddstolpar trots stark utbyggnad

Bristen på laddstolpar har tidigare förvärrats varje år på grund av den snabba ökningen av laddbara bilar, men 2023 ökade antalet laddstolpar markant. Det visar en granskning gjord av Riksförbundet M Sverige avseende utbyggnaden av publika laddstolpar.

Dagens drygt 580 000 laddbara bilar innebär enligt M Sverige att det bör finnas en tiondel så många publika stolpar, 58 000. Trots ett betydande tillskott finns fortfarande en enorm brist, 26 000 laddstolpar saknas i hela landet.

Endast Gotland, Jämtland och Blekinge har ett tillräckligt antal laddstolpar, alla andra län ligger efter. Utbyggnadstakten har varit allra bäst i Blekinge, Gotland och Halland. Blekinge har tidigare under flera år haft en bottennotering och varit bland de län där utbyggnaden gått allra långsammast.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/3416260/stor-okning-av-antalet-laddstolpar-i-sverige?publisherId=33197&lang=sv

 

Bild: Depositphotos