Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-11-27

Spaning

Fortsatt hög popularitet för Black Friday

Fortsatt hög popularitet för Black Friday

Enligt en ny undersökning genomförd av Yougov på uppdrag av Nets, uppger 59 procent av svenskarna att de ämnar handla under årets reaperiod. Det är endast en procentenhet mindre än pandemiåret 2020, och en kraftig ökning jämfört med 2017 då 44 procent ämnade handla. Det är stor skillnad mellan åldersgrupper: endast 14 procent av de yngsta dvs. 18-29 år kommer inte att handla, vilket kan jämföras med hela 57 procent av de äldsta dvs. 60+.

Näthandeln dominerar alltjämt och 38 procent kommer att handla så. Nästan lika stor andel som tidigare kommer shoppa i fysiska butiker (6 %), och 15 procent på båda sätten. Det är framförallt män och yngre som ämnar handla i fysiska butiker.

Av de svenskar som ämnar handla under reaperioden uppger fem procent att man kommer köpa alla sina julklappar då, vilket är dubbelt så många som 2020. Nästan två tredjedelar kommer att göra något julklappsinköp.

Kläder, skor och accessoarer samt elektronik dominerar bland produkterna och som flest konsumenter ämnar köpa under reaperioden (se hela listan nedan). Elektronik tycks dock bli den stora förloraren. Sex av tio svenskar ämnar lägga mellan 500 och 3 000 kr på sin shopping. Sex procent kommer dock att spendera mer än 10 000 kr, vilket även är två procentenheter mer än 2020.

Opinionen kring reaperioden är ungefär densamma som under 2020 men något färre är uttryckligen negativt inställda (26 %). Yngre är minst negativa och äldre mest, 10 jämfört med 35 procent. Den klart största anledningen bland dem som är negativa är att man känner sig lurad av handlarna (58 %), vilket också ökar en del sedan 2020. Att det är negativt för miljön (40 %) ökar likaså något och det är framförallt yngre som tycker detta (65 %).

29 procent är positivt inställda och det är också något färre än 2020. Även här är det skillnader mellan åldersgrupper: 43 procent av de yngre är positiva medan endast 26 procent av de äldre. Av de positiva anledningarna dominerar alltjämt att man kan göra fynd (79 %) samt att man kan spara pengar (65 %). Båda anledningarna ökar något jämfört med 2020. Här är det inte några större skillnader mellan åldersgrupper, och inte heller bland inkomstgrupper.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/nets/pressreleases/black-friday-raeddar-julklapparna-naer-majoriteten-av-svenskarna-handlar-3287712

 

Bild: Press Nets