Resa
Publicerat: 2016-01-19

Spaning

Fortsatt tillväxt för den internationella turismen

Fortsatt tillväxt för den internationella turismen

Trots terrordåd och ebola-epedemier så fortsätter den internationella turismen att öka. Enligt en ny rapport från världsturistorganisationen UNWTO så växte den internationella turismen (när man besöker ett annat land än sitt hemland) med 50 miljoner resenärer (+4,4%) till totalt 1,18 miljarder under 2015. Störst var tillväxten till Europa (+5%) även övriga delar av världen upplevde en ökning undantaget Afrika där turismen minskade med 3%. UNWTOs prognos för 2016 är positiv (trots fortsatt oro för terrordåd) och man tror på en ökning med 4 procent för helåret.
Läs mer här: http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015