Resa
Publicerat: 2018-11-16

Spaning

Fossilfri fordonsflotta 2050

Fossilfri fordonsflotta 2050

Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan år 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden. Samtidigt tror drygt hälften av svenska folket att bilismen kommer att minska och att kollektivtrafiken kommer att vara det vanligaste transportmedlet. Det visar Projektengagemangs senaste undersökning Samhällsbarometern.
Sex av tio svenskar menar att el kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet i framtiden, följt av solenergi och biogas med 14 respektive 9 procent. Hela 92 procent av svenskarna tror att självkörande fordon kommer att vara en del av trafiken innan år 2050. Dessutom tror närmare hälften, 48 procent, av de svarande att motortrafiken i våra städer kommer att minska framöver.
 
Läs mer: https://xn--samhllsbarometern-tqb.pe.se/