Resa
Publicerat: 2020-02-20

Spaning

Stark ökning av eldrivna bilar i Stockholm

Stark ökning av eldrivna bilar i Stockholm

Omkring hälften av alla nyregistrerade bilar i Stockholm under januari 2020 är någonting annat än renodlade bensin- eller dieselbilar. Allra starkast är utvecklingen för laddhybrider där nyregistreringen ökat med 173 procent jämfört med januari 2019.
För helåret 2019 noterades 32 procent av alla nyregistreringar av bilar i Stockholms län och av dessa bilar var 12 procent laddhybrider, 7 procent andra elhybrider och 5 procent elbilar. Det är klart högre än motsvarande andelar för övriga Sverige och jämfört befintligt bestånd i Stockholms fordonspark, där laddhybrider och elhybrider står för 3 procent vardera och elbilar för 1 procent.
Under januari månad var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar av annan sort än renodlade bensin- och dieselbilar. Laddhybrider svarade för 36 procent av nyregistreringarna, elhybrider för 8 procent och elbilar för 6 procent.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/material/document/93725/download?resource_type=resource_document
 
Bild: Press Stockholms Handelskammare