Hem / Boende Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-07-08

Spaning

Framtidens energisystem

Framtidens energisystem

De kommande åren står energibranschen inför stora förändringar. Händelser i vår omvärld bidrar till utvecklingstakten, allt från läget på oljemarknaden och elpriset, till klimatpåverkan, digitalisering och framväxten av sakernas internet. I Energimyndighetens studie Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020 testas ett nytt angreppssätt för att vidga dialogen. Enligt myndigheten hoppas man på en bredare diskussion om energins värde och roll i samhället för att hamna rätt i omställningen till ett hållbart energisystem. De fyra framtidsscenarierna Forte, Legato, Espressivo och Vivace gör nedslag runt år 2035 och blickar fram mot 2050. Scenarierna, som är av utforskande karaktär, tar avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället kan utformas. Till exempel global rättvisa, klimat, konkurrenskraft, individuella lösningar och egenproduktion eller säker energiförsörjning.
Läs mer om scenarierna här:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/vart-framtida-energisystem---fyra-scenarier-utforskas/