Resa
Publicerat: 2013-02-20

Spaning

Framtidens flygplats

Framtidens flygplats

Konsultföretaget Fast Future Research har i rapporten Reinventing the Airport Ecosystem tagit fram förslag på framtidens flygplatser. Enligt rapporten skall framtidens flygplats fungera som en förlängning av närmaste stad, innehålla flera möjligheter till underhållning samt fler och bättre kontorsytor och övernattningsmöjligheter. Rapporten visar att en dramatisk förändring kommer att ske de närmaste 20 åren, då aktörer i en allt snabbare takt försöker att hitta nya inkomstkällor i anslutning till flygplatserna.
Nya kundbehov nämns också som en pådrivande faktor som driver utvecklingen av flygplatserna framåt. 69 % av de resenärer som deltagit i undersökningen menar att en snabbare, sidigare och förbättrad säkerhetsprocess står högt på listan. Viktigt, tycker 81%, är också att flygplatsen ska bidra till den totala flygupplevelsen, genom att avspegla den lokala kulturen.
Undersökningen bygger på över 70 djupintervjuer med branschexperter från flygbolag, flygplatser och leverantörer, samt på enkätsvar av 838 resenärer från hela världen.
Läs gärna mer på: http://www.svd.se/naringsliv/sa-ser-framtidens-flygplats-ut_7289665.svd