Shopping
Publicerat: 2014-10-15

Spaning

Framtidens shopping och e-handel

Framtidens shopping och e-handel

Logistikföretaget DHL har i studien Global E-Tailing 2025 undersökt e-handelns och logistikbranschens framtid och resultatet presenteras i fyra tänkbara scenarion. Enligt studien går e-handeln en ljus framtid till mötes. Enligt ett av de tänkbara scenarierna i Global E-tailing 2025 förutspås nämligen näthandeln stå för mellan 30 och 40 procent av den globala handeln inom elva år. I ett annat scenario spås en digital utveckling som möjliggör mängder av smarta lösningar som underlättar för konsumenten. Varför inte automatiska matinköp till exempel? Ett annat scenario spår en framtid där en global finanskris får konsumenten att se över sina köp och snarare anamma uthyrningspooler och den så kallade gör-det-själv-trenden istället.
Läs mer om rapporten på: http://www.dpdhl.com/content/dam/global-etailing-2025_en.html