Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-11-13

Spaning

Julhandeln förväntas minska för första gången på 10 år

Julhandeln förväntas minska för första gången på 10 år

Årets julhandel påverkas av hushållens minskade köpkraft. Decemberhandeln förväntas minska med tre procent jämfört med samma period i fjol. Totalt sett indikerar julhandelsprognosen motståndskraft i handeln då försäljningen förväntas minska mindre än nedgången av hushållens köpkraft. Det visar Julhandelsrapporten 2023 som presenterar försäljningsutsikterna inför handelns viktigaste försäljningsperiod.

Efter tio år med positiv försäljningsutveckling förväntas julhandeln i år minska med tre procent, vilket motsvarar 2021 års försäljningsnivå. Försäljningen i dagligvaruhandeln förväntas landa strax över fjolårets nivå och försäljningen i sällanköpsvaruhandeln förväntas backa med fem procent. I pengar innebär det att decemberhandeln minskar med 2,5 miljarder kronor jämfört med föregående år.

 

Källa: https://hui.se/rapporter/julrapporten/

 

Bild: Screen shot HUI