Mat / Dryck Resa Shopping
Publicerat: 2022-06-14

Spaning

Svenskarna anser att man kan göra mer för klimatet

Svenskarna anser att man kan göra mer för klimatet

Svenska folkets insatser när det gäller hållbarhet är otillräckliga och missnöjet med politikernas hållbarhetsarbete är stort. Det här visar en ny undersökning om hållbarhet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo. 56 procent tycker till exempel att svenska folket gör för små insatser inom hållbarhetsområdet.
Störst är missnöjet med politikernas hållbarhetsarbete där 59 procent ger tummen ner till insatserna. Mest negativa är den yngre ålderskategorin, 18-34 år, där hela 66 procent menar att politikerna gör små insatser. Ur ett geografiskt perspektiv så är invånarna i storstadsområdena mest skeptiska och där Göteborg hamnar i topp med 65 procent som ger rött ljus till politikernas hållbarhetsinsatser.
När det gäller näringslivet så är det bara 38 procent som tycker att företagen gör ett dåligt hållbarhetsarbete. Här verkar det som att äldre personer är mer positivt inställda. Bara 28 procent är missnöjda i kategorin 56-79 år, vilket kan jämföras med 47 procent i den yngsta gruppen 18-64 år.
 
Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/svenskarna-sjalvkritiska-till-de-egna-hallbarhetsinsatserna---naringslivet-anses-gora-mer-an-politik,c3584200
 
Bild: Depositphotos