Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-08-31

Spaning

Fyra av tio tror att AI kommer ta över deras jobb

Fyra av tio tror att AI kommer ta över deras jobb

I rapporten “AI at Work: What People Are Saying” som sammanställts av Boston Consulting Group (BCG) där 12 800 anställda från 18 länder svarat på frågor om hur de tror AI kommer påverka deras arbete, anger 36 procent att de ser det som sannolikt att deras jobb kommer att elimineras av AI. Sju av tio (71 %) tror samtidigt att fördelarna med generativ AI överväger nackdelarna och 86 procent anser att de kommer att behöva vidareutbildas för att kunna möta hur AI:n kommer att påverka deras arbete. En av tio (14 %) arbetstagare i icke-chefsposition har utbildats i hur de ska förhålla sig till och dra nytta av AI i sitt arbete, motsvarande siffra för de i ledarposition är 44 procent.

På frågan om hur deras generella inställning till AI är, svarade hälften (52 %) av de tillfrågade i undersökningen “optimistisk”, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2018 när undersökningen senast genomfördes. Förekomsten av oro kring AI har också minskat sedan 2018, från 40 procent av de tillfrågade då, till dagens 30 procent.

Inom organisationerna är det främst de seniora ledarna, som redan använder AI i sin verksamhet, som är mer optimistiska och känner mindre oro jämfört med medarbetare längre ned i företaget. Sex av tio (62 %) av ledarna är optimistiska, motsvarande siffra för övriga anställda är fyra av tio (42 %). Av de såväl chefer som medarbetare som använder AI i dagsläget är 62 procent positiva till det, jämfört med 36 procent av de som inte använder AI. Nära nio av tio (86 %) anser att de kommer behöva vidareutbildning för att följa utvecklingen av AI i sin yrkesroll och åtta av tio (79 %) anser att reglering av AI är nödvändig.

 

Källa: https://www.bcg.com/publications/2023/what-people-are-saying-about-ai-at-work

 

Bild: Press BCG