Gartner pekar ut 2021 års heta tekniktrender

Analysföretaget Gartner har lanserat sin årliga översikt över teknikområden, Hype Cycle for Emerging Technologies 2021. Några av de teknikområden som Gartner lyfter fram är kvantteknik kombinerat med maskininlärning, generativ AI, samt homomorfisk kryptering. Ett annat område är generativ AI det vill säga AI som kan generera eget innehåll är ett sådant område. Som exempel lyfter Gartner fram läkemedelsindustrin där telniken används för att minska kostnader och spår att över 30 procent av alla nya läkemedel kommer att kunna tas fram systematiskt med hjälp av generativ AI. På så vis kan tillväxten accelerera. Med homomorfisk kryptering – där man kan bearbeta och söka i en krypterad text utan att först dekryptera den – kan säkerheten och därmed tilliten öka. Även NFL, det vill säga värdebärare eller tokens i en blockkedja som inte går att förändra, är intressant ur det perspektivet.

 

Källa: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change

 

Bild: Press Gartner