Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-11-19

Spaning

Generation Y kan tänka sig att bo på Mars

Generation Y kan tänka sig att bo på Mars

Ständig uppkoppling och ett liv på Mars sticker ut i Ciscos senaste Connected World Technology Report, en studie som tittar närmare på personers attityd gentemot framtidens arbetsplats samt uppkopplade prylar i arbetet. I centrum för rapporten står hur olika generationer förhåller sig till användandet av Internet och sin smartphone. Tillgången till Internet är av centralbetydelse och många verkar vara beredda att göra vad som helst för att inte känna sig bortkopplad. Några exempel:
- Runt 42 procent skulle exempelvis snarare kunna tänka sig att bli av med sitt luktsinne än med sin Internetuppkoppling.
- En tredjedel kunna tänka sig leva utan el i en vecka snarare än utan sin smartphone.
- Var fjärde 18–30 åring tänka sig att operera in ett implantat i hjärnan för att alltid vara uppkopplad. Det är en något högre siffra jämfört med 31-50 åringar bland vilka var femte person kan tänka sig det.
- Fyra av tio Millenials skulle kunna tänka sig dela all den information som finns på deras smartphone med mobiloperatören mot en gratis lur med obegränsad surfpott.
Intresset för rymden har också fått sig ett rejält uppsving senaste året och det visar sig, enligt Ciscos rapport, att många skulle kunna tänka sig bo på Mars eller en annan planet om företaget de jobbar på skulle öppna ett kontor där. En fjärdedel av alla respondenterna svarade nämligen "ja" på den frågan.
Läs mer om rapporten här: http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1528226