Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-12-08

Spaning

Generation Z känner sig otrygga på nätet

Generation Z känner sig otrygga på nätet

Generation Z är mer utsatta för hackerattacker och dataintrång än övriga svenskar. 19 procent i åldersgruppen 18-28 år uppgav att de utsatts för dataintrång någon gång under de senaste tre åren, jämfört med 13 procent hos hela befolkningen. 57 procent av Sveriges unga vuxna uppger också att de reflekterar över säkerheten på nätet i mycket eller ganska hög grad. Det visar Säkerhetsbarometern, en Sifo-undersökning som genomförs vartannat år på uppdrag av Tietoevry.

63 procent av svenskarna säger sig reflektera över digital säkerhet i hög grad. Och det gäller över alla åldersgrupper, även om de äldre är något mer oroliga (68%). Men även bland de yngre personerna i undersökningen (18-28 år) funderar 57 procen i hög grad över säkerheten på nätet.

Unga vuxna, eller Generation Z, är enligt undersökningen emellertid mindre oroliga för att bli hackade när de shoppar online än övriga svenskar (22 procent jämfört med 39 procent hos hela befolkningen). De är dessutom minst benägna att byta lösenord: Över 77 procent har lösenord de använt i över tre år, jämfört med snittet på 67 procent.

Säkerhetsbarometern visar en tydlig nedgång i svenskarnas förtroende för hur privata företag hanterar deras personliga uppgifter. Varannan svensk, 48 procent, känner sig otrygg med företagens hantering av personlig data, att jämföra med 37 procent 2018. Generation Z har något högre tillit till hur företag hanterar deras personliga information (51 procent) och de är dessutom den yngre åldersgruppen som har det högsta förtroendet för myndigheternas hantering av persondata (81 procent jämfört med 78 procent).

 

Källa: https://www.tietoevry.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelande/2022/12/generation-z-kanner-sig-otrygga-pa-natet--mer-utsatta-for-dataintrang-an-ovriga-befolkningen/

 

Bild: Depositphotos