Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-01-17

Spaning

Microsoft fångar in CO2

Microsoft fångar in CO2

Microsoft har för avsikt att fram till 2030 vara koldioxidnegativa då de avser att fånga in kolidioxid från luften och rena och mängden ska motsvaras av alla deras tidigare utsläpp av CO2. De räknar med att det kommer att vara 2050 innan de har "betalat" för sig.
Redan om 5 år så ska Microsoft endast drivas av förnybar energi, de är klimatneutrala redan idag, men vill på detta sätt med att fånga in CO2 gå ett steg längre och därigenom rätta till sin "skada".