Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-05-24

Spaning

Kvinnliga röster i digitala assistenter sänder fel signaler enligt FN

Kvinnliga röster i digitala assistenter sänder fel signaler enligt FN

FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, har publicerat en ny rapport med titeln I'd blush if I could: closing gender divides in digital skills through education. I rapporten konstaterar man bland annat att det är sexistiskt att de förvalda rösterna i digitala assistenter som Siri, Alexa, Cortana och Google Assistant är kvinnliga i en lång rad länder.
Valet att använda kvinnliga röster sänder enligt rapporten en signal om att kvinnor är lydiga, fogliga och förväntas göra det de blir tillsagda. Det enda som användaren behöver göra för att få ”kvinnan” att lyda är att trycka på en knapp eller använda ord som hej och okej.
Det anses som särskilt problematiskt att barn och ungdomar snabbt vänjer sig vid tanken på att de kan säga till kvinnor vad som ska göras efter att de vant sig vid kvinnliga röstassistenter. På vissa språk (däribland arabiska, franska, nederländska och brittisk engelska) används en manlig röst som förval, något som alltså förespråkas av Unesco.
 
Källa: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1