Mat / Dryck
Publicerat: 2016-09-27

Spaning

”Get fruved” vill öka intresset för frukt och grönt

”Get fruved” vill öka intresset för frukt och grönt

En nyligen publicerad amerikansk studie bland studenter visar att det finns ett samband mellan att lära sig hur man odlar och intresset för att äta mer grönsaker. Studien som publicerats i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics visade att de som hade lärt sig att odla grönsaker när de var barn var mer benägna att äta frukt och grönt när de blev äldre. Ett projekt har nu skapats för att få studenter mer intresserade av frukt och grönsaker, ”get fruved”. Fruved är en förkortning för ”Get Your Fruits and Vegetables”. Kanske något för svenska universitet att haka på?
Läs mer om projektet på: http://fruved.com/what-2/