Google Glasses ute för testning

Google har nu skickat ut Google Glasses till de få lyckliga som har valts ut som testpiloter för de nya glasögonen. Redan har flera av dem börjat lägga upp bilder och filmer på Internet från sina tester. Här kan du bland annat följa hur testarna upplever de nya glasögonen, https://plus.google.com/u/0/s/%23glassexplorers. Och här är ett exempel på en film som en av testpiloterna tagit:
http://youtu.be/vetiQ9JFRws