Hem / Boende
Publicerat: 2024-05-21

Spaning

Göteborg utlyser skyfallssäsong

Göteborg utlyser skyfallssäsong

Göteborgs Stad utlyser juli och augusti till Göteborgs skyfallssäsong. Det är då som det vanligtvis kommer mest regn och flest kraftiga regn över stan. Syftet med utlysningen är att stadens invånare ska ha möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Bland annat har man tagit fram en skyfallskarta. Skyfallskartan visar platser i Göteborg som riskerar att översvämmas vid ett skyfall. Risken för att ett sådant regn ska komma är en procent under varje år. Men under de senaste åren har de kraftigare regnen över Göteborg kommit tätare.

 

Källa: https://goteborg.se/wps/portal/start/bygga-bo-och-leva-hallbart/vatten-och-avlopp/dagvatten-och-skyfall/goteborgs-skyfallssasong-2024

 

Bild: Press Göteborg