Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2014-05-21

Spaning

Långpendlingen ökar

Långpendlingen ökar

Under flera decennier har långpendlingen i Sverige ökat markant främst beroende på en allt mer specialiserad arbetsmarknad. Enligt SCB beräknades 2012 1,5 miljoner svenskar varje dag passera en kommungräns för att ta sig till arbetet. Det är en stor ökning jämfört med 1993 då motsvarande siffra var 961 000 personer. Ökningen har pågått under en längre tid. 1970 beräknades 14 procent av samtliga förvärvsarbetare pendla över kommungränser, 2007 var siffran 33 procent.
De främsta orsakerna till den ökade pendlingen är:
- Utbyggnad av lokaltrafiken
- Fler har bil
- Fler kvinnor på arbetsmarknaden och inom många hushåll måste hänsyn tas till två personers arbetsförhållanden.
- Mer specialiserad arbetsmarknad, vilket leder till att fler reser längre för att hitta rätt arbete. Specialisering leder i sin tur till högre löner.
Läs mer här: http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/specialisering-ger-langre-resor/