Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-08-18

Spaning

Oljebolag bygger för förnybart

Oljebolag bygger för förnybart

Ett amerikansk oljebolag, Phillips 66, håller nu på att bygga om sitt raffinaderi för att t ex kunna omvandla matfett till gröna bränslen. Anläggningen kommer att vara den största när den är klar. Bolaget finns i Houston, Texas och har 13 raffinaderier i USA och Europa.
Foto: Phillips66