”Grab and Go” på Panini

Den svenska snabbmatskedjan Panini Internazionale harnu börjat provtesta ett helt nytt koncept kallat ”Grab and go”. Tekniken har tagits fram i samarbete med en grupp om 15-20 personer hos BBH Stockholm och påminner om Amazon Go-konceptet där kunderna vandrar in och ut i butiken utan att behöva köa.

Konceptet fungerar så att kunden går in i butiken, plockar upp sin mobiltelefon och skannar av varornas speciella QR-koder. Därefter betalar de med ett knapptryck och mobilt bank-id på väg ut ur butiken. För förbeställda varor ”på språng” går kunden bara in och hämtar varorna via en speciell utlämningsvägg.

Fyra av Paninis 28 Stockholmsbutiker, Garnisonen, Jakobsbergsgatan, Humlegårdsgatan och Sveavägen börjar nu pilottesta konceptet och när konceptet är moget kommer det att rullas ut till övriga butiker. Troligen under sensommaren eller början av hösten.

Källa: https://www.fri-kopenskap.se/article/view/662942/avslojar_panini_slapper_amazon_gokoncept_forst_pa_marknaden