Grönt bolån från SBAB

SBAB lanserar Grönt Bolån för bolånekunder som bor i villa. Totalt är det bolånekunder med cirka 5,7 miljarder kronor i bolån som får sitt bolån omvandlat till Grönt Bolån med en grön ränterabatt. SBAB:s Gröna Bolån är digitalt och enkelt för kund då ingen ansökan görs utan bolånet omvandlas automatiskt till Grönt med ränterabatt.

Grönt bolån för bolånekunder som bor i bostadsrätt beräknas lanseras under tredje kvartalet, också med digital automatisk hantering för befintliga kunder.

Grönt Bolån baseras på fastighetens energiklass i energideklarationen från Boverket. SBAB:s Gröna Bolån ger 0,10 procentenheters rabatt för energiklass A och B, vilket betyder 1 000 kronor per år i lägre räntekostnad före skatt per varje miljon kronor i bolån. För energiklass C ges 0,05 procentenheters ränterabatt. Kundens bolån omvandlas automatiskt av SBAB till Grönt Bolån.

Det gröna bolånet erbjuds till de bolåntagare som har energideklarerade fastigheter som minst klarar energiklass C – det lägsta kravet på energiprestanda som tillåts i nybyggnationer. Men Boverkets statistik visar att så mycket som 80 procent av svenska villor och flerbostadshus inte klarar den nivån och därmed förbrukar mer energi än vad som skulle tillåtas i ett nytt hus idag.

 

Läs mer: https://www.sbab.se/1/privat/lana/bolan/gront_bolan.html