IKEA BoKlok till England

Nu har IKEA och Skanskas gemensamma bolag – BoKlok kommit överens med Worthings kommun att under nästa år sätta upp BoKlok hus som kommer att vara 162 lägenheter för att under 2021 börja avhjälpa bostadsbristen då det finns
1 300 familjer i kö för att få en bostad.
BoKlok erbjuder flerfamiljshus, enfamiljshus och seniorboende till ett överkomligt pris, hittills endast i Norden.
Bild: BoKlok