Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2022-11-01

Spaning

Ökad stress för den ekonomiska situationen

Ökad stress för den ekonomiska situationen

Hela 48 procent känner sig stressade över sin privatekonomi. Hälften av svenskarna upplever att de oroar sig mer nu jämfört med ett år tillbaka i tiden. Höjda matpriser och höga elpriser är det som oroar flest. Det visar en undersökning från Skandia genomförd av Novus.

Enligt Skandias mätning är det mest vanligt att känna oro över sin ekonomiska situation ur ett längre perspektiv (43 procent). Nästan en tredjedel (31 procent) svarar att de blir stressade när de tänker på de pengar de har att röra sig med här och nu.

Sju av tio svenskar upplever att situationen i Ukraina, stigande räntor och ökad inflation bidrar till att de känner sig mer stressade än tidigare. Dessutom upplever fler än hälften av svenskarna (53 procent) att de oroar sig för sin privatekonomiska situation jämfört med ett år tillbaka i tiden. Bland de som känner sig mest oroliga återfinns kvinnor (57 procent) och personer mellan 30 och 49 år (59 procent).

På frågan ”Vad stressar dig när du tänker på din ekonomiska situation” svarar hela 68 procent ”stigande matpriser” och ”höjda elkostnader”. Över hälften (54 procent) stressas av tanken på höjda drivmedelskostnader och fler än en fjärdedel (27 procent) svarar att de känner en stress över pensionen.

 

Källa: https://news.cision.com/se/skandia/r/halften-av-svenskarna-mer-stressade-over-sin-ekonomiska-situation,c3656460

 

Bild: Depositphotos