Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-11-09

Spaning

Hållbarhet driver delningsekonomin

Hållbarhet driver delningsekonomin

Fler svenskar väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordeas undersökning kring konsumtionsbeteenden.
Fortfarande är det en minoritet av svenskarna som är aktiva inom den så kallade delningsindustrin. Idag uppger 17 procent av svenskarna att de på ett eller annat sätt är delaktiga i delningsekonomin. Det är en ökning med sju procenteneheter sedan 2015.
Av de tillfrågade anger 40 procent miljöhänsyn som den viktigaste drivkraften bakom delningsekonomin. Möjlighet att spara eller tjäna pengar uppger 35 procent av de tillfrågade som det viktigaste skälet till att delta i delningsekonomin.
Bland alla svenskar, oavsett om man redan testat delningsekonomi eller inte, är det 19 procent som tror att man kommer att göra det inom det närmaste halvåret. Varannan räknar också med att utbudet kommer att öka. Bland de som redan prövat på är det varannan som kommer att öka sina delningsekonomiska aktiviteter.
En majoritet av svenskarna tror att utbudet av varor och tjänster inom delningsekonomin kommer att öka framöver, och det inom många spridda områden. Transporter är det område som flest tillfrågade anser kunna växa, hela 60 procent tror på en ökad delning av olika transportmedel. Även verktyg och fritidsutrustning spår svenska folket kommer delas mer framöver.
Läs mer om undersökningen här: https://www.nordea.com/sv/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/press-releases/2017/11-09-08h00-hallbarhet-driver-delningsekonomin.html
 
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/42/CB/B3/wkr0006.pdf