Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2024-04-22

Spaning

Allt fler vill ha en kortare arbetsvecka

Allt fler vill ha en kortare arbetsvecka

En ny Novusundersökning gjord på uppdrag av Sodexo har undersökt vad tjänstemän önskar sig av arbetslivet 2030. I den senaste undersökningen svarade tjänstemän på hur de anser att ett idealiskt arbetsliv för personer i deras bransch ser ut år 2030. Topp fem på önskelistan är:

  • Kortare arbetsvecka, t.ex. färre arbetstimmar per dag eller färre arbetsdagar (57 procent)
  • Mer flexibla arbetstider (38 procent)
  • Fritt att välja arbetsplats/jobba varsomhelst ifrån (globalt) (33 procent)
  • Lägre pensionsålder (28 procent)
  • Mer kontakt/samarbete med kollegor (20 procent)

I en undersökning genomförd i oktober 2022 fick tjänstemännen samma fråga, och även då var kortare arbetsvecka det mest eftertraktade. Men positionen som ohotad etta på listan har nu stärkts. 47 procent uppgav att de ville ha kortare arbetsvecka i den tidigare undersökningen, ett och ett halvt år senare har siffran stigit med 10 procent och landar nu på 57 procent. Det finns också en bestående skillnad mellan könen, 65 procent av kvinnorna och 50 procent av männen vill ha kortare arbetsvecka. Därefter är mer flexibla arbetstider det tjänstemännen önskar sig mest till 2030, 38 procent vill ha det.

Relevant att notera är också skiftet i synen på teknikutvecklingens roll i arbetslivet. Den tidigare tilltron till att tekniska innovationer och ökad automatisering kommer att skapa nya jobb och yrken har avtagit markant. I oktober 2022 uppgav 27 procent det som en faktor för ett idealiskt arbetsliv 2030 – det var då det fjärde mest eftertraktade när tjänstemännen fick drömma om framtiden. Nu är den siffran nere på 18 procent, och har halkat ner på en sjundeplats. I stället intas fjärdeplatsen på topplistan nu av lägre pensionsålder.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/sodexo/pressreleases/ny-undersoekning-droemmen-om-kortare-arbetsvecka-breder-ut-sig-teknikoptimismen-avtar-3318095

 

Bild: Press Sodexo