Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2015-04-21

Spaning

Hälsosammare matvanor

Hälsosammare matvanor

Åtta av tio svenskar planerar att förändra sina matvanor under 2015 enligt en ny kartläggning från Fazer i Sverige. Undersökningen visar att en stor andel svenskar tänker medvetet kring sina matval. Respondenterna menar att de vill äta mer ekologiskt (23 %), vegetariskt (21 %) och laga mer mat från grunden (21 %). Det man samtidigt önskar minska på är mängden kött (15 %), e-ämnen och tillsatser (20 %). Vilka förändringar vi önskar göra skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Mest benägna att göra mer medvetna val är de i åldersgruppen 23 till 35 år. Den yngre, 15-22 år, sticker ut då de i högre grad vill äta mer vegetariskt - en förändring som nära en av tre i denna grupp önskar göra under året. Minst intresserade av att förändra sina matval är de som är äldre än 55 år.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/fazer_group/pressreleases/ny-undersoekning-fraan-fazer-i-sverige-mer-medvetna-matval-foer-svenskarna-2015-1145245