Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-12-28

Spaning

Halva Sverige tränar regelbundet

Halva Sverige tränar regelbundet

Att det förekommer en polarisering på hälsoområdet (träning) bekräftas av en Sifo-undersökning om svenskarnas motionsvanor som är genomförd på uppdrag av Stadium. Enligt den så tränar 50 procent av svenskarna 2-3 gånger i veckan eller mer men åtta procent tränar aldrig. Att hålla sig frisk och sund, få bättre kondition och gå ner i vikt är de tre vanligaste anledningarna till att vi träningar och motionerar. Undersökningen visar att gång, löpning, styrketräning och cykling är de mest populära träningsformerna. Samtidigt finns det skillnader mellan olika åldersgrupper; 18–29-åringar föredrar löpning och styrketräning, medan 50–64-åringar föredrar gång och cykling. Anledningarna till varför vi tränar skiljer sig också åt; 18–29-åringar tränar i högre utsträckning för att få en snyggare kropp, bli starkare och för att det är roligt, än någon annan åldersgrupp. Kvinnorna tränar, i högre utsträckning än männen, för att bli smidigare och rörligare. Även om undersökningen visar att många tränar och rör på sig regelbundet så avstår nästan var tionde svensk helt från att motionera. De vanligaste anledningarna till att man inte tränar eller motionerar oftare är att man tycker det är tråkigt, att man prioriterar andra fritidsaktiviteter och att den tiden går åt till barn och jobb.
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/stadium_/pressreleases/halva-sverige-traenar-minst-2-3-gaanger-i-veckan-1709206