Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-03-14

Spaning

Planned Parenthood skapar helhetsupplevelse för patienten

Planned Parenthood skapar helhetsupplevelse för patienten

Den globala sjukvårdskedjan Planned Parenthood med inriktning mot sex och samlevnad har lanserat ett nytt koncept. Flera studier visar att klinisk effektivitet och patientsäkerhet handlar om mer än det som händer i undersökningsrummet. När man utvärderar sjukvård är det ofta ur ett medicinskt perspektiv men de flesta patienter har för lite kunskap för att bedöma det och svaren handlar då mer om helhetsupplevelsen man haft. Därför har Planned Parenthood genomfört ett projekt för att designa just en positiv helhetsupplevelse för sina patienter.
Planen och koncepten som nu tagits fram i samarbete med ett konsultföretag baseras på en intressant trend som upptäckts i researcharbetet. Det handlar om ett skifte från att en patienten blir informerad av läkaren till att det blir vanligare med ett gemensamt beslutsfattande mellan läkare och patient. Det går inte härleda att det påverkar behandlingsresultaten men det skapar en mer positiv inställning hos patenten kring de beslut som fattas och den behandling man får.
Läs mer om vad företaget utvecklat: http://www.wired.com/2016/03/ideo-redesigns-planned-parenthoods-patience-experience/?mbid=social_twitter
Om företaget: https://www.plannedparenthood.org/