Velox – flexibel robot

Velox är en robot som både kan simma och ta sig fram över snö och is. Detta tack vare sina ”fenor” som fladdrar under vatten som en rocka men som samtidigt på land möjliggör framkomlighet i snö och på is. Detta gör att den skulle kunna vara till hjälp för bl a livräddning i vatten och på is.

Roboten kommer från start-up företaget Pliant Energy Systems i USA.

Läs mer: https://www.pliantenergy.com/home-1/