Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-12-11

Spaning

Fler studerande i högre ålder

Fler studerande i högre ålder

En ny studie från CSN visar att det har blivit allt vanligare att studera lite längre fram i livet. I jämförelse med en genomsnittlig studerandegrupp sticker studerande i högre ålder ut på vissa sätt. En stor skillnad är till exempel att förhållandevis få studerande i åldern 47–60 år använder studiemedel – men andelen som gör det ökar. Andra skillnader är att andelen kvinnor är särskilt hög bland äldre studerande och att många av dem får ekonomiskt stöd av sin partner.

 

Källa: https://www.csn.se/download/18.11689bfd18bf8da1adb8a/1701175845686/CSN%20-%20Studerande%20i%20h%C3%B6gre%20%C3%A5lder.pdf

 

Bild: Depositphotos