Hem / Boende
Publicerat: 2020-11-03

Spaning

Helsingborgs stad använder AR-baserad app för medborgardialog

Helsingborgs stad använder AR-baserad app för medborgardialog

För att verkligen kunna bygga, planera, förvalta och utveckla Helsingborg på bästa sätt har Helsingborgs stad utvecklat en ny app som ska, med hjälp av AR, Augmented Reality, göra det enklare för invånarna att bli mer delaktiga i planeringen och gestaltningen av staden. Stadsbyggnadsförvaltningen samarbetar med ett företag för att ta fram en app. Appen är tänkt att förbättra och underlätta kommunikationen med invånarna.
I praktiken innebär det till exempel att du kan titta på en plats genom en mobilkamera och komplettera vyn med digitala, verklighetstrogna inslag. I dialogen med invånare om planeringen av platser i staden, kan det handla om att visa exempel på möbler, växtlighet eller andra nya inslag i stadsmiljön. På så vis kan det bli lättare och tydligare att förstå hur en idé kommer att se ut i verkligheten.
Appen tas fram med stöd från Vinnova och ska i sin första version vara klar till stadsmässan H22 City Expo, för att kunna användas av besökare, boende och andra aktörer i en samskapandeprocess för det framtida Drottninghög torg.
 
Källa: https://innovation.helsingborg.se/project/skapa-ditt-torg-tillsammans-med-oss/?filter%5Bproject_status%5D=-1&filter%5Bproject_technology%5D=ar&filter%5Bproject_sector%5D=-1&filter%5Bproject_organisation%5D=-1&filter%5Bproject_partner%5D=-1
Bild: Press Helsingborg Stad