Arbetsliv
Publicerat: 2024-02-29

Spaning

Hemarbetet allt mer etablerat

Hemarbetet allt mer etablerat

Många stora företag erbjuder sina anställda distansarbete två dagar i veckan, men i realiteten jobbar medarbetare på distans mycket mer än så. En ny kartläggning visar att bara hälften närvarar på kontoret i den mängd som policyn säger. På uppdrag av fastighetsbolaget Areim har Christina Bodin Danielsson vid KTH undersökt hur kontorsnärvaron ser ut på svenska storföretag. Studien genomfördes på 53 företag och organisationer där samtliga har mer än 500 anställda. Av dessa har 51 verksamheter en 3-2-närvaropolicy, vilket innebär tre dagars kontorsnärvaro och två dagars arbete på distans.  Undersökningen visade att hälften av företagen inte ens når upp till 40 procents närvaro, vilket är mycket lägre än vad företagens närvaropolicies säger.

 

Källa: https://www.areim.se/a-different-office-life-a-study-about-the-changed-office-landscape/

 

Bild: Depositphotos