Stort intresse för omställnings-studiestödet

Många vill ta chansen att vidareutbilda sig. Det nya omställningsstudiestödet som lanserades 1 oktober har mötts av större intresse än förväntat. Hittills har över 14 000 ansökningar kommit till CSN. Prognosen för 2022 var 5 300 ansökningar. Det nåddes efter tre dagar.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/14-000-ansokningar-till-nya-omstallningsstudiestodet-en-chans-manga-vantat-pa?publisherId=3236040&releaseId=3333583

 

Bild: Depositphotos