Högre entréavgift för män på Fotografiska

I samband med den Internationella Kvinnodagen uppmärksammar Fotografiska Museet skillnaden i lönenivå mellan män och kvinnor och höjer inträdesavgiften för män. Entréavgiften höjs med 13% för män vilket är lika många procent som män fortfarande tjänar mer än kvinnor enligt SCB – Statistiska centralbyrån. De extra intäkterna skänker Fotografiska till Rättviseförmedlingen.

Läs mer här: https://www.facebook.com/fotografiska