Utbildning
Publicerat: 2016-03-03

Spaning

Högre utbildning får nytt kvalitetssystem

Högre utbildning får nytt kvalitetssystem

Riksdagen har beslutat att ett nytt kvalitetssäkringssystem ska införas under andra halvan av 2016. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska fortsätta att utvärdera utbildningar, men får också i uppdrag att undersöka hur universitet och högskolor arbetar med kvaliteten på sina utbildningar. UKÄ förväntas lämna en årlig rapport om hur det nya systemet fungerar och riksdagen vill också att regeringen ska tillsätta en utredning som utvärderar systemet under 2019.
- UKÄ ser fram emot att ta sig an uppgiften att ta fram ett nytt kvalitetssystem som är både kontrollerande och utvecklande. Säger universitetskansler, Harriet Wallberg,
Läs mer på:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301UbU9
http://www.uka.se/nyheter/2016-03-03-nytt-kvalitetssystem-for-hogre-utbildning.html