Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-09-27

Spaning

Unga positiva till omställningsstudiestödet

Unga positiva till omställningsstudiestödet

Drygt hälften av svenskarna i åldern 18–29, 56 procent, tror att de någon gång under sitt yrkesliv kommer att använda omställningsstudiestödet. Det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Omställningsfonden, inför att nästa ansökningsomgång startar den 1 oktober.  Under hösten 2022 och våren 2023 ansökte över 47 000 personer om omställningsstudiestöd. Till och med den 20 augusti hade 3 026 personer beviljats stöd, varav 1 537 personer från arbeten inom offentlig sektor. 56 procent av svenskarna i åldersgruppen 18–29 uppger att de någon gång kommer att vilja använda sig av omställningsstudiestödet. Det är klart högre än övriga åldersgrupper – sammanlagt tror drygt var femte svensk, 22 procent, att de kommer att använda omställningsstudiestödet.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/omstaellningsfonden/pressreleases/varannan-ung-svensk-vill-anvaenda-omstaellningsstudiestoedet-3275160

 

Bild: Omställningsfonden