Hälsa / Träning Media Värderingar
Publicerat: 2024-03-11

Spaning

Ett ”måste” för ungdomar att vara på nätet

Ett ”måste” för ungdomar att vara på nätet

Över hälften av alla barn känner press att vara på nätet, för att inte missa vad kompisar gör. Pressen upplevs som extra påtaglig bland tonåringar och flickor. Var tredje flicka uppger också att hon vill spendera mindre tid på nätet. Det visar en rapport som barnrättsorganisationen Plan International och Telenor Sverige släpper om barns liv och trygghet på nätet.

Sifo-undersökningen utförd av Verian visar att en majoritet av barnen spenderar minst tre timmar på nätet varje dag. Nästan var femte spenderar minst 6 timmar. Överlag känner sig barn trygga på de plattformar de använder på nätet och har god kännedom om vad som är lagligt och inte. Men ju mer tid barn spenderar på nätet, desto högre är risken att de utsätts för kränkningar. Dessutom visar undersökningen att det inte spelar någon roll var en kränkning sker.

Över hälften av alla barn känner press att vara på nätet för att inte missa vad kompisar gör. Pressen upplevs extra stor för framför allt tonåringar och flickor, där nära två av tre känner sig pressade. Även om barn överlag är nöjda med den tid de spenderar på nätet, vill var tredje flicka spendera mindre tid på nätet.

Nästan vartannat barn har fått kränkande kommentarer på nätet och över hälften av alla barn som blivit kränkta uppger att de blivit utsatta av en jämnårig person. Men en tredjedel av dem väljer att inte berätta vad de varit med om. Pojkar berättar i lägre utsträckning än flickor om något har hänt.

 

Källa: https://mediearkivet.telenor.se/Data/mw/Pdf/TA22028.pdf

 

Bild: Telenor press